AOV oversluiten?


In de AOV-markt is een prijzenslag gaande. Prijsdalingen tot wel 30 procent voor nieuw af te sluiten polissen zijn geen uitzondering. Daarmee is AOV een ware oversluitmarkt geworden. Verzekeraars hebben de weg daartoe vrij gemaakt door in de afgelopen jaren de premies voor nieuwe verzekeringen geregeld te verlagen. Uiteraard willen wij u daarvan laten profiteren.

aov prijzenslag onder verzekeraars
Ons advies om tot oversluiten over te gaan, kan een uitstekend advies zijn, als dat prijstechnisch in uw belang is en als u er daardoor niet ongewild in voorwaarden op achteruit gaat. Wat dit laatste betreft: de AOV is niet alleen een advies-, maar ook een onderhoudsgevoelig product. Wij hebben een zorgplicht, wat ondermeer betekent dat wij periodiek nagaan of uw situatie op het moment dat de polis geadviseerd werd, niet is veranderd.


Bent u bijvoorbeeld als ZZP-er nog steeds in u eentje werkzaam, is uw inkomen aanmerkelijk veranderd, werkt u nog altijd gedurende hetzelfde aantal uren, oefent u nog steeds hetzelfde beroep uit, et cetera? Bij deze onderhoudswerkzaamheden hoort ook een marktscan: zijn er intussen producten op de makt gekomen die beter passen bij uw profiel, wensen en ambities?

In-en uitlooprisico

Wij zullen o.a. aandacht schenken aan het in- en uitlooprisico - u kunt immers arbeidsongeschikt raken in de periode na de opzegging van de oude verzekering maar voor de ingangsdatum van de nieuwe verzekering - zodat u risicoloos kunt overstappen.

Het maken van een prijs-/productvergelijking is een secuur werk. Zeker op het moment van overstappen. De producten moeten gelijkwaardig aan elkaar zijn om vaak zonder uitgebreide gezondheidswaarborgen over te kunnen stappen. En datzelfde geldt voor de dekking van de verzekering.

Wilt u een zelf premiebereking maken om te kijken hoeveel premie u kunt besparen ga dan naar AOV Oversluiten

Als u dit wilt laten doen door een ervaren AOV Expert met alle service en aandacht die het vereist en een kwaliteits- en laagste premie garantie vanuit uw luie stoel?

Kiest u dan voor het Persoonlijk AOV Adviesrapport met kwaliteits- en laagste premie garantie©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services