Arbeidsongeschiktheid voor u als ondernemer

Arbeidsongeschiktheid voor u als ondernemer

Een AOV voor zelfstandig ondernemer is sinds de afschaffing van de WAZ een must. Want voor u is er geen sociaal vangnet meer!

Echter de ene arbeidsongeschiktheidsverzekering is de andere niet. Naast de factoren die de premie bepalen zijn ook een aantal dekkingsmogelijkheden van belang. Hierbij kunt u denken aan:

  • psychomatische ziektekbeelden zoals burnout en overspannenheid
  • revalidatie
  • reintegratie

De factoren die de hoogte van uw premie voor uw AOV voor zelfstandig ondernemers bepalen zijn:

  • verzekerd bedrag of inkomen
  • arbeidsongeschiktheidscriterium
  • maximale uitkeringsduur
  • eigen risico

Vraag nu gemakkelijk en snel offertes aan en zorg dat u een bewuste en goede keuze maakt voor uw AOV verzekering.

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services