Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ICT specialist


Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ICT specialist
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die speciaal voor bepaalde beroepsgroepen gelden, sluiten vaak qua voorwaarden beter aan op uw behoefte. Ze hebben vaak zaken die aansluiten op de dagelijkse praktijk die zich in uw beroepsgroep bij arbeidsongeschiktheid voordoen.

Vaak is het bovendien premietechnisch voor u voordeliger. De kennis en de ervaring die verzekeraars opdoen met uw werkzaamheden, uw beroepsuitoefening, en met preventie en re-integratie betalen zich vaak terug.Zo is er sprake van een win-win situatie.

Wij hebben uiteraard inmiddels veel ervaring met de vele verschillende beroepen en beroepsgroepen en de vele verschillende verzekeringsmaatschappijen opgedaan, en kunnen u hiermee dan ook uitstekend van dienst zijn.

Ook binnen uw beroep(sgroep) zijn er weer onderscheiden in verschillende dagelijkse werkzaamheden te maken. Zo is het van belang, hoe uw vaak en hoe dagelijkse werkzaamheden eruitzien, gedurende uw gemiddelde werkweek.

Eerst bepaalt u hoe lang u gemiddelde werkweek eruit ziet. Als reizen significant is in uw beroep dient u hier ook rekening mee te houden. Daarna bepaalt u het aantal uur per werkweek per u verschillende activiteiten, voorbeeld:

Werkweek 50 (uur)

Administratieve werkzaamheden 32
Handenarbeid/Fysieke arbeid 0
Toezicht houden 0
Leiding geven 12
Verkopen
Reizen (binnenland) 6
Reizen (buitenland) 0Nieuwsgierig naar een premieberekening?

Uw beroep omvat overwegend fysieke werkzaamheden en/of meer dan 7,5 uur autorijden per week

Uw beroep is grotendeels kantoorwerk / administratief, met beperkt aantal uur reizen

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services