Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Het aanvraagformulier


Op het aanvraagformulier komen in de regel de volgende zaken aanbod:

- naw-gegevens;
- beroepsgegevens;
- inkomensgegevens;
- gewenste dekking;
- verzekeringen/uitkeringen;
- gezondheidsverklaring;
- overige mededelingen.


Op basis van deze gegevens zal de verzekeraar oordelen of de uitgebrachte offerte op basis van de juiste uitgangspunten is verstrekt. Vervolgens moet worden beoordeeld of de gevraagde verzekering geaccepteerd kan worden.


©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services