Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Kenmerken


Voor een goed advies moeten de wensen herkenbaar zijn in het AOV-product. De AOV heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een verzekering met veel variabelen, zoals mogelijkheden rond eigen risico, eindleeftijd, index enz.

Van de standaard AOV wordt een maatwerkoplossing gemaakt!

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services