Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: Het schadetraject


Na de intake of een melding op andere wijze, volgen in de meeste gevallen de volgende stappen:

- onderzoeken van de arbeidsongeschiktheid;
- machtiging voor het opvragen van medische informatie;
- vaststellen van de medische beperkingen
- vaststellen van het arbeidsongeschiktheidspercentage
- vaststellen van de hoogte van de uitkering


©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services