Wat houdt een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers en kleine ondernemers via het UWV in?


Een vrijwillige verzekering via het UWV is bestemd voor startende zelfstandigen die daarvóór minstens één jaar als werknemer verplicht verzekerd waren of starten vanuit een situatie waarin ze recht hadden op een uitkering op grond van de
werknemersverzekeringen.

De zelfstandige moet zich binnen dertien weken na het eindevan de verplichte verzekering aanmelden voor de verzekering. De Ziektewetverzekering,de WAO en de Wet WIA worden als het ware vrijwillig voortgezet.

Het is goed om naast devrijwillige verzekering via het UWV ook altijd offertes van private verzekeraars op te
vragen en een goede vergelijking van premie en voorwaarden te maken.

Beter nog schakel een onafhankelijk persoonlijk AOV Expert als aov-zzp.nl in!

©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services