Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen: ZEZ-regeling


Er is een nieuwe zwangerschaps- en bevallingsregeling voor vrouwelijke zelfstandigen: de ZEZ-regeling. Deze Zelfstandige en Zwangerregeling is in de WAZO opgenomen.

Het betreft een recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering gedurende 16 weken waarbij de hoogte van de uitkering is gebaseerd op de winst van de zelfstandige en maximaal 100% van het wettelijk minimum loon bedraagt.

Een uitkering in de vorm van een uitkering ter zake van vervanging behoort tot de mogelijkheden. De ingangsdatum van de ZEZ-regeling is 4 juni 2008.


©2020 Designed, developed and hosted by DreamView ICT & Internet Services